Türkiye'nin 1 Numaralı Sağlık Platformu
info@sagliklidunya.com

Hipokalemi Hiperkalemi Potasyum


'Hipokalemi Hiperkalemi Potasyum' Konusunda size yardımcı olabileceğini düşündüğümüz doktorlar.

Hipokalemi Hiperkalemi Potasyum

HIPOKALEMI : Serum potasyum düzeyi 3.5mEq/lt’nin altindadir. Nedenleri:
1. Böbreklerden kayip:
a. Tübüler hastaliklar (ilaçlar, sistinozis vs.)
b. Steroidler (aldosteron, glukokortikoidler)
c. Diüretikler
d. Reabzorbe edilemeyen anyonlarin lümende fazla miktarda bulunmasi: penisilin, bikarbonat. ( Lümen negatifligi arttikça daha fazla K+ sekrete edilir.)

2. Böbrek disi nedenler:
a. Kusma
b. Ishal
c. Laksatif kullanimi

3. Ekstrasellüler ortamdan intrasellüler ortama geçis
a. Insülin
b. ß2 katekolaminler
c. Alkolozis

4. Yetersiz alim

Klinik: Kas güçsüzlügü, abdominal ileus görülebilir. Kronik hipokalemide idrarin konsantrasyon yetenegi bozulur (renal epitelial hücrelerde ADH’ya direnç olusur.) Idrar miktari artar.

Tedavi: Asemptomatik vakalarin tedavisi tartismalidir. Semptomatik olgular parenteral olarak 40mEq/lt olacak sekilde tedavi edilir. Daha yüksek dozlar gerekirse mutlaka EKG monitörizasyonu ile verilmelidir.

HIPERKALEMI
Serum potasyum düzeyi 5.5 mEq/lt’nin üstündedir. Nedenleri:
1. Renal atilimin degisimi:
a. Oligüri
b. K+ tutucu diüretikler

2. Böbrek disi nedenler
a. Adrenel yetmezlik
b. Diyabetes Mellitus
c. Ilaçlar (heparin, ß blokerler,  adrenerjikler, konverting enzim inhibitörleri)

3. Intrasellüler ortamdan ekstrasellüler ortama geçis
a. Hizli hücre yikimi,
b. Asidoz
c. Süksinilkolin

4. Diger nedenler
Artmis alim, trombositoz, zor kan alma (hemoliz).

Klinikte; Hafif yüksekliklerde genellikle klinik bulgular olmaz. Ciddi yüksekliklerde kardiak aritmiler ortaya çikar.

Tedavi: Kalsiyum EKG degisikliklerinde kullanilacak ilk ilaçtir. Direkt olarak hiperkalemiyi düzeltmez ancak esik potansiyelini artirarak repolarizasyonu saglar. Intravenöz insülin ve glikoz verilmesi ise K+ ‘u hücre içine sokarak etki gösterir. Asidozda varsa bikarbonat kullanimi yine K+’u hücre içine sokacaktir. K+ kaybettiren diüretikler de kullanilir. Etkisi saatler sonra görülmesine karsin Kayexalat barsakta K+ baglayarak etki gösterir ve K+’un barsaklar yoluyla atilimini saglar. Tüm bu tedavilerle düzeltilemeyen hiperkalemi için en etkili tedavi yöntemi hemodiyalizdir.


Diğer Konusuyla İlgili Diğer Makaleler