Türkiye'nin 1 Numaralı Sağlık Platformu
info@sagliklidunya.com

Akut Tonsillit Bademcik Iltihabi


'Akut Tonsillit Bademcik Iltihabi' Konusunda size yardımcı olabileceğini düşündüğümüz doktorlar.

Akut Tonsillit Bademcik Iltihabi

AKUT TONSILLIT : Çocukluk çaginda en sik görülen hastaliklardandir. Bir veya iki tonsilin kendiliginden iyilesen enfeksiyonudur. Akut tonsillit, klinik olarak genellikle ergenlerde ve genç eriskinlerde diger yas
gruplarina göre daha sik görülür.

• Bes-alti yasinda pik yapar, ancak 3 yasindan önce ve 50yasindan sonra çok nadir görülür. Akut tonsillitler de farenjitler gibi viral veya bakteriyel nedenlerle olusabilir. Ani baslayan üsüme-titremeyle birlikte ates vardir. Ates 39°C'a kadar yükselebilir. Bogaz agnsi vardir ve enflamasyonun farengeal kaslan tutmasiyla yutma güçlügü gelisir. Bas agrisi, kirginlik, eklem agrilari gibi sistemik yakinmalar olabilir. Çocuklarda karin agrisi, kusma, febril konvülsiyonlar görülebilir. Kulaga vuran agri veya akut otitis media gelisebilir. Boyunda, agrili lenfadenopatiler vardir. Çocuklarda hafif bir bogaz agnsi, subfebril ates, istahta azalma ve laterji görülebilir.

• Akut tonsilitin tanisi muayene ile konur. Muayenede tonsiller hiperemik ve hipertrofiktir. Tonsillerin üzeri degisen derecelerde eksüda ile kapli olabilir. Eksüda özellikle tonsil kriptlerinin açildiklari yerin üzerindedir. Birden çok ve küçük noktalar seklinde oldugunda folliküler tonsillit olarak adlandirilir. Sivi aliminin azalmasina bagli olarak mukozalar kuru ve sekresyonlar koyulasmistir. Oral kavitede dili kaplayan kalin yapiskan bir mukus olabilir. Tanisal test olarak bogaz kültürüyle etken izole edilebilir. Yine bogaz sürüntüsünden direkt antijen testi ile AGBHS antijenleri arastirilabilir.

• Laboratuvar incelemelerinde lökositoz olabilir. Gram boyamalar bakteriyel tonsillit için yararli olabilir. Anti Streptolizin-O Testi (ASO), Streptolizin-O'ya karsi insan vücudunda olusan antikorlardir. Bagisiklikla ilgisi yoktur. 200 Todd ünitesinin üzerindeki degerler anlamlidir ve 6-12 ay içinde geçirilmis enfeksiyonu düsündürür. ASO retrospektif olarak tanida yardimcidir. Akut streptokok enfeksiyonlannda tani degeri sinirlidir. C-reaktif Protein (CRP), bakteriyel enfeksiyonlarda yükselir ve viral enfeksivonlardan ayirmada yararlidir.

• Akut tonsillit tedavisinde amaç enfeksiyonun yok edilmesi ve semptomlarin tedavisidir. Yeterli sivi alimi ve uygun agiz bakimi önemlidir. Antiseptik gargaralarla lavaj yapmak agiz bakimi için yeterlidir. Bunun yaninda yatak istirahati, yeterli sivi alimi, analjezik, antipiretik ve bakteriyel enfeksiyon düsünülenlerde antibiyotik verilir. Bakteryel enfeksiyonda antibiyotik verilmeyenlerde genellikle hastalik bir haftada kendini sinirlar. Ancak antibiyotik vermek belirgin bir sekilde bas agrisi, ates ve lenfadenopatileri azaltir. Ayrica olasi bir akut romatizmal ates veya akut glomerülonefrit gibi komplikasyonlar önlenmis olur. Ilk tercih olarak penisilin grubu antibiyotikler 10 gün süreyle oral veya tek doz depo penisilin parenteral yolla verilir.

AYIRICI TANI:
√ Difteri:
• Etken, Corynebacterium difteridir. Uvula, yumusak damak, tonsil plikalari ve tonsili kaplayan larenkse kadar uzanabilen; kaldirilinca altindaki doku kanayan, kirli gri renkte psödomembranla karakterizedir. Membranlarin mukozaya adezyon göstermesi patognomoniktir. Baslangiçta hafif
lokal semptomlar varken, süratle ilerleyip dezoryantasyona, üst solunum yollari obstrüksiyonuna ve kardiyak toksisiteye neden olabilir.

• Ekzotoksinler ile nörotoksik ve kardiyotoksik etki gösterir. Horlama, stridor ve krup öksürügü ile servikal lenfadenopatilere bagli boga boynu görünümü olabilir. Kesin tani, kültür veya gram boyama yoluyla basilin gösterilmesi ile konur. Tedavisi acildir. Süratle 500-1000 Ünite/kg antitoksik serum ve yüksek doz penisilin verilir. Üst solunum yollari obstrüksiyonu gelisirse trakeotomi açilir. Penisilin, eritromisin ve tetrasiklinle tasiyicilik ortadan kaldirilir.

√ Vincent Anjini:
• Farenjitle birlikte ülseratif nekrotizan gingivit ve stomatittir. Genellikle oral hijyeni bozuk olanlarda görülür. Etkeni spiroket ve fusiform bakterilerdir. Gri, nekrotik psödomembranlar tonsil veya farengeal mukozanin üzerini kaplar. Bu psödomembranlar yüzeysel mukozanin nekrozuyla olusur. Tani, klinik muayene ve kültürle konur.

• Tedavide penisilin verilir. Enfeksiyöz Mononükleoz: Klinik olarak, siddetli akut tonsillit atagina benzer. Ancak beraberinde splenomegali, karaciger hasari, döküntü ve tonsil üzerini kaplayan beyaz, düzensiz membran vardir. Periferik yayma tani için karakteristiktir. Genis, immatür mononükleer hücreli lenfositoz görülür. Paul-Bunnel testi pozitiftir. Tedavi semptomatiktir. Istirahat, analjezik ve uygun sivi verilir. Ampisilin kulanan olgularda jeneralize rash döküntüsü ortaya çikabilir.


Boğaz İltihabı Konusuyla İlgili Diğer Makaleler