Türkiye'nin 1 Numaralı Sağlık Platformu
info@sagliklidunya.com

Kulak Çınlaması Çınlamanın Sebepleri


'Kulak Çınlaması Çınlamanın Sebepleri' Konusunda size yardımcı olabileceğini düşündüğümüz doktorlar.

Kulak Çınlaması Çınlamanın Sebepleri

Dışarıdan uyarah bir ses olmadığı halde, kulak içinde duyulan ve anlam verilemeyen bir takım seslere topluca "çinlama" den­mektedir.
Sümkürme, çiğneme, esneme, hapşırma ve öksürme gibi baş hareketleri sırasında duyulan çınlamalar normal olup hastalık be­lirtisi sayılmazlar. Yine ara sıra duyulan ve "hayırlı bir haber" şeklinde yorumlanan çınlamalar da zararsız kabul edilir.
DİKKAT: Kulakta, "nabız atması" şeklinde duyulan ritmik ses­ler ciddiye alınmalıdır. Genellikle yüksek tansiyonda duyulan bu sesler, kulak çevresindeki atar damarların hastalığına da işaret edebilirler. Uğultular şeklinde derinden gelen sesler, aşırı derecede tansi­yon düşüklüğünü ve kansızlığı düşündürmelidir.
Kulak Çınlamasının Diğer Sebepleri: • Kuvvetli beden hareketlerinden sonra kulakta "nabız atma­sı" şeklinde duyulan sesler tamamen normal olup dinlenme ile kendiliğinden geçer.
• Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan çınlamalar, kulak fonksiyon­larının zayıflamakta olduğunu gösterir.
•  Şeker hastalığında, tiroid. bezi bozukluklarında kulak çınla­maları şeklinde sesler duyulmakta, hastalık belirtilerinin zayıflaması ile birlikte azalmaktadir.
• Kimyevi ve toksit maddelerle zehirlenen kimselerde, kulak çınlamaları zehirlenme belirtilerinden sayılmaktadir.
• Uyuşturucu madde, alkol ve aşırı tütün tüketen kimselerde de kulak çınlamaları görülmektedir.
• Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan streptomisin, neo­misin, kanamisin gibi antibiyotiklerin alınmasında kulak çınlama­ları bir yan etki olarak ortaya çıkarlar.
• Dış kulak yolu, tamamen, kulak kiri ile kapandığında, orta­kulak ve içkulak iltihaplarında, diş ve dişeti iltihaplarinda, kan kanserinde (lösemi) kulak çınlamasına benzer sesler duyulabil­mektedir.
• Ayrıca, işitme sinirlerini içine alan bir sinir sistemi hastalığında da kulak çınlaması görülebilir.


Kulak Çınlaması Konusuyla İlgili Diğer Makaleler