Türkiye'nin 1 Numaralı Sağlık Platformu
info@sagliklidunya.com

Bruselloz Brusella Belirtileri


Bruselloz Brusella Belirtileri

Yakinma ve Bulgular : Yakinmalar genellikle çok siddetli degildir ve bulgular da son derece siliktir. Semptomlar genellikle bakterinin alinmasindan 2-3 hafta sonra ortaya çikar. Ates ve terleme en sik yakinmalardir. Tipik ates (dalgali ates) nadir bir bulgu olup ancak tedavi görmeden uzun süre hastaligi devam eden kisilerde rastlanabilir.

Halsizlik, kolay yorulma, eklem agrilari, kas agrilari, sirt ve bacak agrilari, basagrisi, konsantrasyon ve dikkat eksiklikleri ve depresyon da sik yakinmalardir. Hafif bir lenfadenopati ve bazen de karaciger büyümesi disinda bulgu çok azdir. Bruselloz özel bir organi tuttugunda fokal brusellozdan bahsedilir, ancak bu genellikle sistemik bir hastaligin belirli bir organda daha fazla yakinma yarattiginin göstergesidir.

Kemik ve eklemler
Kemik ve eklem yakinmalari tüm brusellozlu hastalarin %20-60’inda rastlanir. Sirt ve belagrisi olan hastalarin çogunda sakroileitis vardir. Spondilit tanisi eskiye göre oldukça azalmistir. Büyük eklemlerde süpüratif veya reaktif artropatiler görülebilir. Osteomyelit nadirdir, en çok vertebralarda görülür ve spinal tbc.yi taklit eder, tedavi için paravertebral abselerin bosaltilmasi disinda cerrahi pek gerekmez.

Karaciger ve safra kesesi
Karaciger her brusellozlu olguda tutulur ancak yakinma ve bulgular azdir. Hepatomegali ancak %20-30 hastada saptanir. Enzimlerde hafif yükselmeler görülebilir, sarilik son derece ndirdir. Karaciger testleri normal olsa da karaciger biyopsisinden etken üretilebilir. Akut kolesistit nadir rastlanan bir komplikasyondur.

GIS
Enterik bruselloz tifoyu taklit edebilir. Daha çok istahsizlik, kilo kaybi, bulanti-kusma, kabizlik, ishal ve karin agrilari görülür. Akut ileit ve kolit tablolari bildirilmistir.

GÜS
Brusellalar idrar yoluya atilir, ancak idrar kültürü rutin istenen bir sey degildir. Nadir de olsa pyelonefrit, fokal ve diffüz glomerülonefritler ve böbrek abseleri bildirilmistir. Orsit, epididimit erkek hastalarin yaklasik %20’sinde görülür. Kadinlarda salpenjit, servisit, pelvik abse nedeni olabilir.

Solunum sistemi
Hava yoluyla bulas için deliller vardir, ancak akciger tutulumu nadirdir. Pnömonitis, plöritis ve solid akciger lezyonlari bildirilmistir, ama ekspektore balgam kültüründen ürettigini söyleyen azdir.

KVS
Endokardit %3’ten az rastlanan ama bruselloz nedenli ölümlerin ilk nedeni olan bir komplikasyondur. Genellikle daha önceden hasara ugramis kapaklarin tutulmasi, anevrizma ve valsalva sinüsünde abseler saptanir. Perikardit eslik edebilir veya esas bulgu olabilir.

Tedavide tibbi ilaç yanisira cerrahi de isin içine girmelidir. Sinir sistemi Nörasteni, depresyon ve dikkat azalmasi siktir, ancak dogrudan MSS invazyonu %5’ten azdir. Menenjit, ensefalit, radikülonevrit, myelit, periferik nöropati ve serebral anevrizmalar bildirilmistir. Brusella menenjitinde lenfosit baskinligi, proteinde artma ve bazen BOS sekerinde düsme görülür.

BOS’tan izolasyon güçtür, ancak özgül antikorlar çogu hastada saptanir. Deri ve yumusak doku Temas lezyonlari, nonspesifik döküntüler, yumusak doku abseleri, ülser ve vaskülitler göürlebilir tablolardir.

Kronik bruselloz Semptomlarin tanidan sonra bir yildan daha fazla sürmesi olarak tanimlanir. Bu hastalar üçe ayrilir:
1) Bakteriyolojik nüksü olanlar,
2) Derinde bir infeksiyon odagi olanlar ,
3) Aktif infeksiyonla baglantisiz nonspesifik semptomlari olanlar.

En sik görüleni sonuncusu olup psikonevroz burada rol oynuyor olabilir.


Brusella Konusuyla İlgili Diğer Makaleler