Türkiye'nin 1 Numaralı Sağlık Platformu
info@sagliklidunya.com

Üreteropelvik Darlik Hidronefroz


Üreteropelvik Darlik Hidronefroz

üreteropelvik darlik (UPD): Yenidoganda rastlanan hidronefrozun en sik sebebidir. Etiyolojide; müsküler dokusu azalmis, kollajen hipertrofisi gösteren, bu nedenle pelvis kontraksiyonlarini distale iletemeyen aperistaltik bir proksimal üreter segmenti sorumlu tutulmaktadir. Üreterin pelvise yukaridan açilmasinin ya da bileske üzerine basi yapan anormal bir damarin da benzer sekilde bosalma güçlügü yapabildigi ileri sürülmüstür. Tam obstrüksiyon durumunda bebek hiç parankimi olmayan mültikistik bir böbrekle dogar. Digerlerinde hidronefrozun derecesini darligin ciddiyeti belirler. Çocuklarin üçte birinde patoloji bilateraldir.

TANI : Eskiden, çocuklar daha çok, üriner enfeksiyon bulgulari ya da kitlenin palpe edilmesiyle ileri yaslarda hekime götürülürken son yillarda gebelik izlemelerinde kullanilan USG sayesinde, hidronefroz anne karninda saptanabilmektedir. Fizik muayenede tek bulgu karinda palpe edilen kistik kitledir. Kitlenin büyüklügü hidronefrozun derecesi ile orantilidir.

IVU 'de dört bulgu üreteropelvik darlik için patognomoniktir.
-fonksiyonun geç baslamasi,
-genislemis pelvikalisiyel sistem,
-üreterin görülememesi,
-bosalmanin gecikmesi.

Ancak bu bulgularin saptanabilmesi için 24 saate kadar izleme gerekebilir.

TEDAVI: üreteropelvik darligin tedavisi cerrahidir. Çok genislemis ve parankimi çok incelmis böbreklerde bile cerrahi tedavi ile kalan fonksiyonu korumak mümkündür. Bu nedenle, nefrektomi, ancak hiç parankimi olmayan, fonksiyon görmedigi sintigrafi ile saptanmis ve sürekli enfeksiyon kaynagi olusturan böbreklere uygulanir. Cerrahi tedavide iki yöntem vardir.

Birincisinde tani konuldugunda, genislemis pelvisin bir bölümü ile darligi içine alacak sekilde proksimal üreterden birkaç cm rezeke edilir. Pelvis ve üreter anastomozu ile pasaj saglanir.

Ikinci yöntemde önce nefrostomi yapilarak birkaç ay süreyle genislemis sistemin küçülmesi beklenir, daha sonra yukarida anlatilan girisim yapilir. Genis serilerin incelemesi, üreteropelvik darlikli böbreklerin ancak %5'inin, sonuçta fonksiyonlarini tam olarak yitirerek nefrektomiye gittigini göstermektedir.

KAYNAKÇA
1-Mollard P: Précis d'Urologie de l'Enfant, Paris, Masson.1984.
2-Cendron J, Schulman C: Urologie Pédiatrique, Paris, Flammarion Médecine -Sciences. 1989, 2. baski
3-Welch KJ, Randolph JG, Ravitch MM, O'Neill, JR, JA, Rowe MI: Pediatric Surgery, Chicago, Year Book Medical Publishers Inc. 1986, 4. baski.
4-Kelalis PP, King LR, Belman AB: Clinical Pediatric Urology, Philadelphia, WB Saunders Co., 1992, 3. baski.
5-Ashcraft KW: Pediatric Urology, Philadelphia, WB Saunders Co., 1990, 2. baski.


Çocuk Ürolojisi Konusuyla İlgili Diğer Makaleler