Türkiye'nin 1 Numaralı Sağlık Platformu
info@sagliklidunya.com

Meckel Divertikülü 2


Meckel Divertikülü 2

KLINIK PREZENTASYON : Semptomatik meckel divertikülü olan çocuklarin yaklasik yarisi 2 yasin altindadir.
Meckel divertikülünün semptomatik hale gelmesinin nedenleri :
1 - Heterotropik mukoza bulunmasi (kanama)
2 - Inflamasyon
3 - Vitellin artigi ile karin ön duvarina fiksasyon (intestinal obstruksiyon)
4 - Boyunun uzun olmasina bagli olarak Knotting veya ?Lassoing olusumu. (intestinal obstruksiyon)
5 - Meckel divertikülünün bir ?Leading Point görevi görerek invaginasyona yol açmasi ( ileoileal/ kolik)
6 - Meckel divertikülünün kendi tabaninda dönerek lümeninin tikanmasi ve infarksiyona ugramasi.

Meckel divertikülünün en sik prezante olma sekilleri :
1 - Alt GIS kanamasi (En sik ) : Melena , Hematosezi %40
2 - Intestinal obstruksiyon : Invaginasyon , Volvulus. %35
3 - Inflamasyon ( Divertikülit) %17.

KANAMA : Klinik prezentasyon ve tani : Meckel divertikülünün sik bir prezentasyonu , özellikle 5 yasin altindaki çocuklarda agrisiz gastrointestinal kanamadir. Alt GIS kanamasi melena veya hematosezi seklinde olabilir. Her ne kadar hematosezi divertiküler bir kanamanin alisilmis belirtisi olsa da , meckel divertikülü kanamasi miktar ve karakter olarak önemli degisiklikler gösterebilir. Kanama ; genellikle agrisiz , siklikla episodik ve bazen masiftir. Çocuklarda alt GIS kanamasi :
1 - Pihtilasma Bozukluklari
2 - A-V malformasyonlar
3 - Crohn hastaligi
4 - Polipler
5 - Duplikasyonlar gibi durumlarda da görülür.

Meckelde okült kanama ve anemi sik degildir.

GÖRÜNTÜLEME : Heterotopik gastrik mukozanin görüntülenmesinde Teknezyum 99m sintigrafisi yararlidir. Bu teknik ilk olarak 1970de Jewett , Duszyski ve Allen tarafindan bildirildi. Teknezyum 99m iyonlarini tasiyan perteknetat iyonlari gastrik mukoza hücresi tipindeki müsinöz yüzey hücreler tarafindan saklanip , barsak lümenine salinirlar. Barsakta da tek tük ayni tip hücre bulunsa da , bu hücreler esas olarak gastrik mukozada yer alirlar.

SINTIGRAFI :
Sensitivite %85
Spesivite %95
Dogruluk %90
Yanlis Negatif %1,7
Yanlis Pozitif %0,05

Pentagastrin , Histamin Blokerkeri , Glukagon , sintigrafinin dogrulugunu arttirabilirler. Pentagastrin Perteknetatin gastrik uptakeini stimule eder. Histamin blokerleride uptake sonrasinda Perteknetatin sekresyonunu inhibe ederler. Glukagonda barsak peristaltizmini inhibe eder. Böylece perteknetatin mideden ince barsaga wash out olmasini engeller.

Sintigrafideki yanlis pozitif sonuçlarin nedenleri :
1 - Gastrojenik kistler
2 - Intestinal duplikasyonlar.
3 - Ülserler.
4 - Inflamatuar barsak hastaligi.
5 - Barsak obstruksiyonu.
6 - Neoplaziler.

Süper selektif vitellin arteriografi ile distal ileal arterden orijin alan ve uç kisminda(distalinde) kivrimli damarlanma olan uzun bir arter görülebilir. Anjiografi invaziftir. Fakat meckel divertikülünü kanama olmasa bile gösterebilir. Meckel divertikülünü göstermek için Digital Substraction Anjiography basariyla kullanilmistir. Helicobacter pylori nadiren de olsa meckel divertikülü içindeki ektopik gastrik mukoza da bulunabilir. Bu organizmanin meckel divertikülündeki heterotropik gastrik mukozada ülser , kanama veya inflamasyon gelismesinde rol oynadigi pek düsünülmüyor. Çünkü barsaga geçen safra tuzlarinin H. Pylori için toksik olduguna inaniliyor.

TEDAVI : Eger meckel divertikülü kanama ile prezente oluyorsa , ektopik gastrik mukoza vardir. Ülser siklikla ileum mukozasi ve heterotropik gastrik mukozanin birlestigi yerde olur. Fakat heterotropik mukoza içinde ya da divertikülün karsisinda , normal ileumun mezenterik kisminda da bulunabilir. Meckel divertikülü kanamasi episodiktir ve genellikle spontan olarak durur. Bu nedenle hastanin durumu stabilize olana kadar elektif cerrahi ertelenebilir. Açiklanamayan alt GIS kanamasi olan bir çocukta , sintigrafi negatif çiksa bile cerrahi eksplorasyon gerekli olabilir.

PROSEDÜR :
Transvers sag alt kadran insizyonuyla girilir. Meckel divertikülü için uygun tedavi rezeksiyondur:
1 - Wedge rezeksiyon
2 - Ileal rezeksiyon
Apendektomi genellikle eklenir. Laparoskopik meckel divertikülü rezeksiyonu da yapilabilir.

OBSTRUKSIYON : Meckel divertikülü bazi mekanizmalar ile intestinal obstruksiyona neden olabilir. Genellikle invaginasyon ve volvulus ön plandadir. Invaginasyon %46. Volvulus %24

INVAGINASYON : Büyük çocuk ve eriskindeki invaginasyonlarda genellikle bir Leading Point vardir. Meckel divertikülü bir Leading Point olarak sik görülür.

Çocuklarda invaginasyon ;
1 - Kusma ( önce refleks , sonra obstruktif )
2 - Kolik tarzinda karin agrisi
3 - Kanli mukuslu gaita
4 - Alt abdominaql kitle
5 - Dehidrasyon
6 - Letarji Seklinde kendini gösterir.

Baryumlu kolon tani ve nonoperatif tedavide önemlidir. USG tanida yardimcidir.

VOLVULUS : Volvulus bir çok mekanizma ile olusabilir:
1 - Barsaktan veya divertikülden umblikusa uzanan persistan vasküler yapilar veya vitellin artiklarina bagli.
2 - Uzun bir divertikülün kendi üzerinde dügümlenmesine bagli (Lassoing).
3 - Divertikülün ucundan mezentere uzanan mezodivertiküler bantlar. (Bu bantlar vitellin sirkülasyonunun embriyolojik artiklaridir) .
Transvers üst abdominal insizyon ile girilip rezeksiyon yapilir.

INFLAMASYON : Meckel divertikülünde inflamasyon olan hastalar akut apendisiti animsatirlar. Eger operasyonda apendiks normal ise mutlaka meckel aranmalidir. Meckel divertikülündeki inflamasyonun nedeni peptiktir. Her ne kadar gastrik mukoza söz konusu ise de , pankreas dokusuda inflamasyona yol açabilir. Gross ve Rosza tarafindan neonatal dönemde perfore olmus meckel divertikülü bildirilmistir.

UMBLIKAL ANOMALILER : Meckel divertikülü olan hastalarin % 5- 10 unda umblikal anomaliler söz konusudur.
1 - Dista , umblikal kordonun üzerinde ( umblikustan uzakta ) kist olabilir.
2 - Umblikal polip eslik edebilir.
3 - Eger bir traktus agzi veya omfaloileal fistül agzi varsa sinografi çekilmelidir.
Umblikal sinüs veya fistül anomalilerine en iyi yaklasim infraumblikal insizyonla olur.

DIGER KOMPLIKASYONLAR :
1 - Yabanci cisimler meckel divertikülünün içine girebilirler.
2 - Divertikülün içinde tas olusabilir.
3 - Divertiküde parazitik infeksiyonlar olabilir.
4 - Primer GIS kanseri meckel içinde görülebilir.
- Karsinoid Tümör
- Sarkoma
- Lenfoma
- Adenokarsinoma
- Leiomyom

KARSINOID TÜMÖR : Meckel divertikülü içinde en sik görülen tümör karsinoid tümördür. Apendisial karsinoidleri andirilar. Ufak ve asemptomatiktirler. Fakat meckel karsinoidleri jejunoileal karsinoidlere yakindirlar. Bu yüzden meckel karsinoidlerinin metastatik potansiyeli apendiseal karsinoidlerden fazladir. > 5 mm olan tümörlerde metastaz riski fazladir. Meckel rezeksiyonu genellikle yeterlidir.

ASEMPTOMATIK DIVERTIKÜLLER : Meckel ; divertiküle ait komplikasyon oranini %25 olarak göstermis ve bu oran yanlis bir sekilde 175 yildir kabul edilmistir. Insidental olarak bulunan meckel divertikülünün tüm yasam boyu komplikasyona neden olma orani % 4,2- 6,4 arasinda bildirilmistir. (%5)

Meckel divertikülünde komplikasyona neden olma faktörleri :
1 - Divertikül boyu > 2 cm
2 - Hasta yasi <40
3 - Heterotopik mukozanin varligi

Meckel divertikülünün komplike olma riski %6,4 olarak kabul edilirse ve komplikasyonun mortalite ve morbiditesi insidental divertikülektomiden yüksek oldugu için ; rutin insidental divertikülektomi önerilmektedir. Gastrosizisli hastalarda bu kontrendikedir. Özellikle beyaz , palpabl heterotopik mukoza olan olgularda ve karin ön duvarina tutunan olgularda rezeksiyon kaçinilmazdir. Yaslilarda , infeksiyon riski olanlarda rutin divertikülektomi yapilmamalidir. Meckel divertikülünün çikartilmasindan sonraki en sik komplikasyon ; adheziv intestinal obstruksiyondur. Insidansi % 5 - 10 dur. Elektif rezeksiyonda mortalite % 0 dir. Komplike meckel olgularindaki mortalite % 1 - 10 arasindadir


Çocuk Sağlığı Konusuyla İlgili Diğer Makaleler
 • Ambiguous Genitalia 1
  AMBIGUOUS GENITALIAKadin ve erkek fenotipi için bazi kesin moleküler ve morfolojik olaylar...

 • Umblikus Hastaliklari 3
  CERRAHI ENDIKASYONLARINadirde olsa komplikasyon gelismesi durumunda mutlak cerrahi endikasyon...

 • Jejunoileal Atreziler 2
  APPLE- PEEL ATREZI:- Treitz ligamanina yakin jejunal atrezi.- Barsak uzunlugu kisa.- Mezenterik...

 • Toraks Boslugu Plevra Hastaliklari 4
  CERRAHI TEKNIKLER:Video torakoskopiMinimal torakotomiStandart torakotomiCERRAHI TEDAVI Plevral...

 • Kolon Atrezisi 2
  KOLOREKTAL TÜMÖRLERGIS in en sik görülen kanseri, kolon ve rektumun...

 • Mezenterik Omental Kistler 1
  MEZENTERIK VE OMENTAL KISTLER TARIHÇEFlorantinali anatomist Benevien 1507 de 8 yasinda bir...

 • Kolon Atrezisi 1
  KOLON ATREZISIBinninger (1673) – Ilk defa kolon atrezisi tanimladi.Gaub (1922) –...

 • Nekrotizan Enterokolit NEK 5
  KORUNMA1 - Infeksiyon kontrol önelemler özellikle NEK epidemilerini önlemek için...

 • Rabdomyosarkom 1
  RABDOMYOSARKOMRabdomyosarkom , embriyonik mezenkimden köken alan malign bir tümördür....

 • Biliyer Atrezi 4
  SENDROMIK (ALAGILLE SENDROMU)Otozomal dominant geçis gösterir.- Kronik kolestaz- Posterior...