Türkiye'nin 1 Numaralı Sağlık Platformu
info@sagliklidunya.com

Ishal Kusma Gastroenteritler


Ishal Kusma Gastroenteritler

Gastroenteritler:
• Karin agrilarinin en yaygin nedeni bu dönemde gastroenteritlerdir.
• Akut gastroenteritlerin nedenlerinin % 70-80’ i viruslardir.
• En yaygin viral ajanlar rotaviruslardir.
• E.coli, Salmonella, Sigella bakterilerinin çogunlukla etken olduklari gastroenteritler %10-20 civarindadir.
• Parazitlerden Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidum ve Strongyloides stercoralis de gastroenterit nedeni olabilirler.

• Çocuklarin kusma ve ishalle birlikte kramp tarzinda karin agrilari olur.
• Ates de birlikte seyreder.
• Bu semptomlar, hafif dehidratasyon bulgulari olan, tasikardi, mukozalarda kuruma, gözlerde çökme ile, agir dehidratasyonda ve sok bulgulari olan, agir tasikardi, hipotansiyon ve kapiller dolasimda bozulma arasinda fizik inceleme bulgularina neden olabilir.

• Akut gastroenteritin tanisi öykü ve fizik inceleme bulgulari ile konur.
• Pozitif gaita kültürü taniyi kesinlestirir.

• Tedavide eger dehidratasyon hafif ve orta ise ve hasta oral alabiliyorsa oral sivi ve elektrolit solusyonlari, asiri kusma ve ya sok bulgulari varsa intravenöz sivi ve elektrolit tedavisidir.
• Pozitif gaita kültürü varsa uygun antibiyotik tedavisi de eklenir.


web tasarım
Çocuk Sağlığı Konusuyla İlgili Diğer Makaleler
 • Biliyer Atrezi 3
  KOLANJIT En sik ve ciddi komplikasyondur. (%40 – 60) intestinal içerigin , Roux...

 • Peritoneal Drenaj 1
  PERITONEAL DRENAJEin , Marshall ve Girvan (1977) ; barsak perforasyonu olan genel durumu çok...

 • Hirschsprung Hastaligi 4
  HIRSCHSPRUNG HASTALIGI VE CERRAHI TEKNIKLERDIGER DISMOTILITE BOZUKLUKLARI:Gastrointestinal...

 • Ishal Kusma Gastroenteritler
  Gastroenteritler:• Karin agrilarinin en yaygin nedeni bu dönemde gastroenteritlerdir.•...

 • Portal Hipertansiyon 2
  ÖZOFAGUS VARIS KANAMASI:Portal hipertansiyonun yasami tehtid eden komplikasyonu olan varis...

 • Dalak 2
  FONKSIYON ANOMALILERIHIPERSPLENIZMDalagin büyüklügü ve hipersplenizm arasindaki korelasyon çok...

 • Jejunoileal Atreziler 1
  JEJUNOILEAL ATREZILER - TARIHÇE:Goller (1684): Ileal atrezinin ilk tanimlanmasi.Intestinal...

 • Rabdomyosarkom 4
  GÖVDE Gövdenin primer tümörleri üç yerde bulunur :Gögüs duvari (Alveolar % 50)Karin...

 • Üriner Diversiyon Undiversiyon 1
  ÜRINER DIVERSIYON – UNDIVERSIYON Çocuklarin ürolojik problemlerinin cerrahi tedavisi...

 • Umblikus Hastaliklari 3
  CERRAHI ENDIKASYONLARINadirde olsa komplikasyon gelismesi durumunda mutlak cerrahi endikasyon...