Türkiye'nin 1 Numaralı Sağlık Platformu
info@sagliklidunya.com

Testis Tümörleri 1


Testis Tümörleri 1

TESTIS TÜMÖRLERI

Testis tümörleri çocukluk çagi kanserlerinin % 1 ini olustururlar. Pediatrik neoplaziler içinde en sik 7. sirayi alirlar.
Testis tümörlerinin insidansi 2 yasta pik yapar. (Bimodal < 2 yas ve adolesan).
Testiküler neoplaziler daha çok benigndir. Benign testiküler tümörlerin en sik görüleni ise teratomdur.
En sik görülen malign testis tümörü germ hücreli tümörlerdir.
Afrikan Amerikalilarda ve Asyalilarda testis tümörleri nadirdir.
Testis malignitelerinin nedeni bilinmemektedir. Kriptoorsidizm ile germ hücreli testis tümörleri arasinda bir baglanti vardir.
Mikst gonadal disgenezisli çocuklarin % 25 oraninda Gonadoblastom gelistirme riski vardir.
Testis tümörleri (M.D. Anderson) :
Teratomlar %35 (benign)
Yolk sac tümörler % 21
Mikst germ hücreli tümörler % 14
Rabdomyosarkom % 13,5
Endodermal sinüs tümörü % 7,7
Koryokarsinoma % 4,5
Seminoma %2
Nonhodgkin lenfoma % 1,2
Siniflanamayan sarkoma % 1,2
(155 olgu / 50 yil) ( ? 16 yas ).

KLINIK
Testiküler tümörün en sik prezente olma sekli transillüminasyon vermeyen agrisiz skrotal kitledir.
Testis tümörleri en sik olarak 5 yasindan küçük çocuklarda görülür. (0 –2 yas). Torsiyon , epididimit , herni ve hidrosel ekarte edilmelidir.
Tanida genellikle bir geçikme söz konusudur.
Sertoli hücreli tümörler jinekomasti ile basvurabilirler.
Leydig hücreli tümörler puberte prekoks ile basvurabilirler.
Testis tümörü ile beraber hidrosel veya fitik bulunabilir. Nadirende olsa tümörlü bir inmemis testis torsiyona ugrayarak karin agrisi seklinde prezente olabilir.

TANI
1. Görüntüleme:
Testis tümörü süphesi varsa ve testis muayene ile tani güç ise USG yardimci olabilir. USG ile palpasyonla ele gelmeyen ufak lezyonlar görülebilir. Ayrica teratomun veya epidermoid kistin komponentleri görülebilir. Eger teratom veya epidermoid kist gibi bir benign lezyon önceden düsünülürse testis koruyucu cerrahi planlanabilir.
Çocuklarda intratestiküler neoplazileri renkli doppler USG ile daha iyi degerlendirmek mümkündür. Böylece kan akimi ile bilgi de elde edilebilir.
USG de belli olmayan çok ufak ve fonksiyone leydig hücreli tümör manyetik rezonans ile görüntülenebilir.
Malign testis tümörü tanisi konduktan sonra retroperitoneal lenf bezi tutulumunu görmek için abdominal BT istenir.
Akciger metastazini incelemek için akciger grafisi yada akciger tomografisi çekilmelidir.
2. Tümör markerleri:
AFP (Alfa fetoprotein) fetal yolk sac , karaciger ve GIS den sentezlenen tek zincirli bir glikoproteindir. Testisin yolk kesesi tümörleride olmak üzere birçok benign ve malign durum serum AFP yüksekligine yol açabilir.
AFP nin yari ömrü 5 gündür. Dogumdan sonra normal eriskin düzeyine düsmesi (<10 mg / dl) yaklasik olarak 8 ay sürer. AFP nin yari ömrünün bilinmesi orsidektomi sonrasinda rezidüel hastalik olup olmadigi hakkinda bilgi verir. Eger testis tümörü tam olarak çikarildiysa serum AFP düzeyi her hafta yarilanarak 25 – 35 gün içinde normale inmesi gerekir.
- HCG (Beta – Human Koryonik Gonadotropin) embriyonel karsinom ve mikst teratom tarafindan üretilen bir glikoproteindir.
- HCG nin normal serum düzeyi < 5 iu / lt dir.
- HCG nin yari ömrü yaklasik olarak 24 saattir. Eger testis tümörü tam olarak çikarildiysa serum
- HCG düzeyi 5 – 7 gün içinde normale dönmelidir.
- AFP ? 1 Ay
- HCG ? 1 Hafta.
Germ hücreli tümörlerde 12. kromozomun kisa kolunun duplikasyonu , 1(12p) olarak adlandirilir ve 1. kromozom anomalileri bildirilmistir.
1(12p) = Izokromozom 12p
1(12p) Bir çok germ hücreli tümörde bulunur. Diger tümörlerde ise görülmez
1(12p) , Germ hücreli tümörler için oldukça spesifik bir markerdir.


web tasarım
Çocuk Ürolojisi Konusuyla İlgili Diğer Makaleler