Türkiye'nin 1 Numaralı Sağlık Platformu
info@sagliklidunya.com

Benign Mediastinal Kistler Tümörler 1


Benign Mediastinal Kistler Tümörler 1

BENIGN MEDIASTINAL KISTLER VE TÜMÖRLER

MEDIASTINAL KITLELER :
Gelisimsel
Inflamatuar
Neoplastik olabilirler.
Çocuklarda mediastinal kitlelerin prognozu çogunlukla iyidir.

EMBRIYOLOJI
Mediastinal kitlelerin embriyolojik gelisimi ile ilgili teoriler ön barsak ve timus ile ilgilidir.
Ön barsak, 3. postkonseptual haftada epitel ile döseli bir tüp olarak ortaya çikar. Bu dönemde respiratuar oluk (Trakeal Bud – Tomurcuk) görünür haldedir. Bundan sonraki 2 hafta içinde özofagus ve trakeanin septasyonu olur ve 5. haftada tamamlanir.
Özofagus ve trakeanin septasyonu :
Her iki yapinin sefalokaudal büyümesi ile
Ön barsagin laterale katlanmasi
Ve trakea ile özofagusun kaudokraniyal septasyonu ile olusur.
Bu zaman araliginda ön barsagin epiteli prolifere olarak özofagus lümenini tamamen kapatir. Daha sonra lümen tekrar tübülarize olur. (rekanalizasyon).
4.Haftada , trakea ve özofagus epitelinin farklilasmasi söz konusudur. Tüm bu olaylar 32 – 34. günlerde tamamlanir.
Epitelyal proliferatif faz sonrasinda inkomplet tübülerizasyon sonucunda ön barsak duplikasyon kistleri ortaya çikar.
Timus ; çift primordia olarak 3. ventral faringeal postan gelisir. 7. postkonseptual haftada primordia kaudal ve ventromedial yönlerde uzayarak, aortik arkin anteriorundaki normal pozisyonunu alir. Bu sürede iki timik lob birbirlerine bag dokusu ile baglidirlar (parenkim ile degil).
Tam inisten önce timik primordia timofaringeal kanal içerir. Bu kanal inisten sonra oblitere olur. Tam olmayan inis boyunda solid veya kistik kitle nedenidir.
Timofaringeal duktusun oblitere olamamasi sonucunda timusun konjenital kistleri ortaya çikar.

ANATOMIK ÖZELLIKLER
MEDIASTEN ;
Toraks boslugunun orta kismidir.
Lateralde ? Sag ve Sol paryetal plevra
Anterior ? Sternum
Posterior ? Vertebral cisimler (transversus prosesler dahil)
Superior ? Torasik inlet
Inferior ? Diyafragma ile sinirlidir.
Klasik anatomik siniflama :
Superior mediastinum
Anterior mediastinum
Middle mediastinum
Posterior mediastinum.

SUPERIOR MEDISTEN
Üstte ? Torasik inlet (giris)
Altta ? Sternomanubrial bileske ile 4. torasik vertebranin alt kenari arasindaki plan.
Yanlarda ? Paryetal plevra.
Içindekiler ;
Timus
Lenfatik yapilar
Mezenkimal yapilar (damarlar dahil)

ANTERIOR MEDIASTEN
- Sternumun arkasi
- Perikardin arkasi
- Diyaframin üstü
- Sternomanubrial bileskeden geçen hattin alti.
Içindekiler ;
- Mezenkimal yapilar, yag ve bag dokusu içerir.

ORTA MEDIASTEN
Perikard ve büyük damarlarin orijini ile sinirlidir.
Içindekiler :
Perikard
Kalp
Büyük damarlar
Lenfatikler
Mezenkimal artiklar

POSTERIOR MEDIASTEN
Anterior ? Perikard ve büyük damarlar
Posterior ? Vertebral kolon
Lateral ? Paryetal plevra
Içindekiler ;
Trakea
Sag ve ana bronslar
Özofagus
Lenfatikler
Sempatik sinir gangliyonlari
Inen aorta
Azigos veni
Torasik duktus.

MEDIASTINAL TÜMÖRLER
A) Nörojenik tümörler ; En sik 2.
- Nöroblastom (%33)
- Gangliyonörom (%33)
- Nörofibrom
- Schwannoma
- Feokromasitoma
- Pirimitif nöroektodermal tm.
B) Lenfomalar (en sik 1.) ;
- Hodgkin hast. (%41)
- Nonhodgin (%41)
C) Germ hücreli tm.
- Teratodermoid (%7)
- Seminom / Embriyonel CA.
D) Mezenkimal tm. (%7)
- Lenfanjiom / Kistik higroma
- Hemanjiom
- Fibrom / fibrsarkom
- Rabdomyosarkom.
E) Kistler ;
- Perikardiyal (%7)
- Bronkojenik
- Enterik
- Nöroenterik
F) Timik ;
- Timik kist (%2,5)
- Hiperplazi
- Timoma
- Timik CA.
G) Diger
- Granuloma
- Abse
- Fibrozis.


web tasarım
Tümörler Konusuyla İlgili Diğer Makaleler