Türkiye'nin 1 Numaralı Sağlık Platformu
info@sagliklidunya.com

Over Tümörleri 1


Over Tümörleri 1

OVER TÜMÖRLERI

Çocuklarda overin primer kist ve tümörleri nadirdir. Bu kitlelerin 1 / 3 ü nonneoplastiktir.
Çocuklardaki tüm kanserlerin % 2 si jinekolojik kanserlerdir. Bu lezyonlarin %60 –70 i ise over kökenlidir.
Yinede çocuklardaki over tümörleri, tüm over neoplazilerinin % 1 ini olustururlar.
Benign ve malign lezyonlarin birlikte yillik insidansi 15 yasin altindaki her 100.000 kizda 2,6 yeni olgudur.
Eskiden , yas ilerledikçe over lezyonlarinin insidansinin arttigi fakat malignite riskinin azaldigi düsünüldü. Fakat bu inanis degismistir.
La Vecchia :
15 yasin altindaki kizlarda tüm over neoplazilerinin yillik insidansi : 1 milyon kizda 1,7 olgudur.
Malignite , yas arttikça artar. Over neoplazilerinin yasa göre dagilimi :
< 5 yas : % 6
5 – 9 yas : % 21
10 – 14 yas : % 73
Malign over tümörlerinin % 70 i yasamin 2. dekatinda görülmektedir.
Çocuklarda overin en sik malign neoplazileri germ hücreli tümörlerdir. (%60) :
Endodermal sinüs tümörü
Disgerminom.

ÇOCUKLARDAKI NONNEOPLASTIK OVER LEZYONLARI:
Basit kistler
Foliküler kistler
Korpus luteum kistleri
Paraovarian kistleri
Endometriosis
Inflamatuar lezyon
Çocuklardaki over kitlelerinin 1 / 3 ü bu tip lezyonlardir.

EMBRIYOLOJI
Gonad 3 primordiadan meydana gelir :
Primitif germ hücresi (primitif yolk sac dan gelisir)
Ürogenital Ridge den C6 – L4 mezenkimal elementler.
Ürogenital Ridge’i örten çölomik epitel (ektoderm).
Gestasyonun 5. haftasinda primer germ hücreleri (Ekstragonadal orijinlidir). Son barsagin dorsal mezenteri boyunca ameboid hareketler ile migrasyon yaparak gelisen gonada katilirlar.
Genital Ridge, posterior abdominal duvarda, çölomik epitelin ortaya çiktigi 6. haftada belirmeye baslar. (C6 – L4). Epitel mezenkim içine kordonlar seklinde büyür. Germ hücreleri, bu epitel kordonlari arasinda bulunur. Gerçek seksüel farklilasma 8. haftada baslar. (8. Haftaya kadar primordiyal gonad)).
8. Haftada kordlar regrese ourlar ve :
Erkekler ? Rete testis
Kizlarda ? Seminifer tübüller seklini alirlar.
15. Haftaya kadar germ hücresi proliferasyonu devam eder. Oogoni sayisi 6 – 7 milyona ulasir. Daha sonra primer oosite dönüsür. Primer foliküller 4. ayda görülmeye baslarlar. Epitelyal kordlardan gelisen granulosa hücreleri oogoni yi çevrelerler. Mezenkimal hücrelerde granulosayi çevreleyerek teka yi olusturur.
Gestasyonun 36. haftasinda primer foliküller ile over dolar. Koryonik gonadotropin etkisiyle bu foliküller genisler.
Dogumda 400.000 folikül vardir. 30 – 40 yil süren fertilite dönemi boyunca 400 oosit kullanilir.

KLINIK
Over lezyonlarindaki en sik belirti karin agrisidir. Agri genellikle akut baslar,siddeti giderek artar. Nedeni :
Torsiyon
Rüptür
Hemoraji olabilir.
Over tümörlü hastalardaki en sik bulgu (%60) , palpabl abdominal kitledir. Olgularin önemli bir kismi da insidental olarak USG ile tespit edilir.
Neoplastik ve nonneoplastik over lezyonlari % 10 olguda endokrin aktivite gösterir. Over kistleri (Basit, foliküler veya luteal tipler) östrojen salgilayarak prekoks izoseksüel gelisime neden olurlar. (Parovarian kistler hormon salgilamaz).
HCG salgilayan germ hücreli tümörlerde de (Disgerminom, yolk sac tümörü ve koryokarsinoma) prekoks pseudopuberte olur.
Prekoks puberte en sik olarak Juvenil Granulosa hücreli tümörler ve bazi Sertoli Leydig hücreli tümörleri gibi Seks – Kord Stromal tümörlerde görülür.

VIRILIZAN TÜMÖRLER
Geçmiste androblastoma olarak bilinen Sertoli – Leydig hücreli tümörler.
Sinsityal trofoblastik dev hücreler içeren Disgerminomlar
Yolk Sac tümörler
Steroid hücreli tümörler !
Polikistik overler.

PEUTZ – JEGHERS SENDROMU :
Granulosa hücreli tümörler
Over kistadenomlari
Seks kord stromal tümörler ile birlikte olabilir.

JUVENIL GRANULOSA HÜCRELI TÜMÖRLER :
Ollier hastaligi (Multipl Enkondromatozis)
Mafucci sendromu (Enkondromatozis ve Hemanjio ile birlikte olabilirler)
Sertoli Leydig hücreli tümörler, Ollier hastaligi ile birlikte olabilirler.

TANI
Over kistlerinin prenatal tanisi USG ile mümkündür. Çapi > 2 cm olan (Patolojik) kistlerin klinik önemi vardir. USG de : (Kompleks kistler)
Sivi debris
Retrakte pihti
Internal septa ve Eko
Solid komponent görülmesi durumunda
Komplikasyon riski (torsiyon, rüptür, hemoraji) yüksektir. Cerrahi endikasyon vardir.
Anekoik kistler ise 5 cm çapinda ulasirlarsa cerrahi tedaviye alinirlar.

FETAL OVARYAN KISTLERIN OLASI NEDENLERI:
Fetal FSH üretimi
Materyal östrojen
Plasental HCG
Immatür hipotalamus – hipofiz over aksinin stimulasyonu.
USG de tespit edilen tüm kompleks kistler, over dokusu korunarak çikarilmalidir.
Basit kistler ise çaplari 5 cm oluncaya kadar izlenebilirler.
Fetal over kistlerinin inutero tedavisi (Puncture) önerilmemektedir. Multipl perikistik adezyonlar olusmaktadir.
Klinikte over lezyonlarinin tanisinda USG en seçkin yöntemdir. (Barsaklar bos, mesane dolu olmalidir)
Over hacimleri :
< 2 yas : 0,7 cm3
Postpuberte : 1,8 –5,7 cm3

MORFOLOJI (USG)
< 8 Yas : Solid yapili, homojen ekojeniteli
Puberte : Organdaki ovulatuar folikül aktivitesine paralel olarak kistik degisiklikler görülür.
Benign tümörler USG de periferik ekojenik mural nodülleri olan, hipoekoik kompleks kitlelerdir.
Malign tümörler USG de 10 cm den büyük, santral nekrozu ve irregüler kenarlari olan, kalin septasyonlari veya papiller projeksiyonlari bulunan kompleks yumusak doku kitleleridir.
Tanida BT ve MRI de yararli olur.
Benign tümörler BT de, yag ve kalsifikasyonlar ile birlikte sivi dolu kitle olarak görülür.
Malign lezyonlar BT de büyük ve solid yapilidir. Kalsifikasyon görülebilir.


web tasarım
Tümörler Konusuyla İlgili Diğer Makaleler