Türkiye'nin 1 Numaralı Sağlık Platformu
info@sagliklidunya.com

Over Tümörleri 3


Over Tümörleri 3

IMMATÜR TERATOMLARIN

Matür teratomlardan en önemli farki ;
Immatür
Nöroepitelyal elementler içermesidir.
Immatür teratomlar immatürite derecesine ,
Nöroepitelyal element miktarina göre derecelendirilirler. (Grade I --- III)
Immatür teratomlar her zaman unilateraldir.
I – Unilateral salpingoooferektomi
II – III : Platin tabanli (sisplatin) kemoterapi.

ENDODERMAL SINÜS TÜMÖRÜ (Yolk Sac tümörü)
Agresif malign bir tümördür.
Çocuklardaki malign germ hücreli tümörlerin en sik olanidir (??)
Yenidoganda endodermal sinüs tümörünün primer yerlesimi sakrokoksigeal bölgedir. Büyük çocukta ise en sik olarak overde yerlesir.
Bu çok hizli büyüyen tümör, çocuklardaki en sik ikinci germ hücreli tümördür.(???)
Tümör markeri AFP dir. (yolk sac kaynakli).
Ebdodermal sinüs tümörünün mikroskopik özellikleri :
Endodermal sinüs yapilari (Schiller – Duval cisimleri)
PAS (Periodik Acid – Sciff) Boyasina dirençli hücre içi ve disi damlaciklar. Bu damlaciklar AFP içerir.

KORYOKARSINOMA
Endokrin olarak aktif , çok malign tümörlerdir. Östrojen üretirler.
- HCG yüksektir
AFP normaldir.
Radyoterapiye ve kemoterapiye yanitlari kötüdür.

GONADOBLASTOM
Özellikle disgenetik gonadli hastalarda görülür. Tüm olgularda virilizasyon vardir.
% 90 olguda kromatin (-) dir. En sik görülen karyotip 46 XY veya 45 X / 46 XY dir.
Hastalar genelikle 20 – 30 yas arasinda primer amenore ile basvururlar. Tümörün androjen üretimi virilizasyona yol açar.
% 90 olguda Y kromozomu veya kromozom Fragmani bulunabilir (Kromatin negatif).
46 XY gonadal disgenezi tanisi konur konmaz hemen gonadektomi yapilmalidir.

5. UFAK HÜCRELI CA
Histogenezi belirsizdir. Genç hastada en sik görülen undiferansiye over karsinomudur.
2 / 3 olguda paraendokrin hiperkalsemi vardir. Parathormon düzeyi normaldir.

6. SINIFLANMAYAN TÜMÖRLER
Benign : Hemanjiom, Leiomyom
Malign : Rabdomyosarkom , Leiomyosarkom , Over fibrosarkomu
Over fibrosarkomu Mafucci sendromuyla birliktedir.

7. METASTATIK TÜMÖRLER
Kolorektal CA
Meme CA
Mide CA
Karsioid KC tümörü
Malign melanom
Nörpblastom
Rabdomyosarkom
Retinoblastom
Medulloblastom
Osteojenik sarkom
Kondilosarkom
Lösemi.
En sik görülen nonneoplazik over lezyonu : Folikül kisti.
En sik görülen neoplastik over lezyonu : Matür teratom
En sik neoplastik lezyon siniflari :
Germ hücreli % 60
Epitelyal tm % 15
Seks kord stromal tm. % 5
En malign neoplastik over lezyonu :
Endodermal sinüs tm. / En sik (Yolk sac tümörü)
Disgerminom
En sik germ hücreli tm.
Disgerminom
Endodermal sinüs tm.


web tasarım
Tümörler Konusuyla İlgili Diğer Makaleler