Türkiye'nin 1 Numaralı Sağlık Platformu
info@sagliklidunya.com

Teretom Germ Hücreli Tümörler 1


Teretom Germ Hücreli Tümörler 1

TERATOM VE DIGER GERM HÜCRELI TÜMÖRLER

Germ hücresi kökenli tümörler terimi karisiklik yaratir. Çünkü farkli histolojik tipte ve anatomik yerlesimdeki çok genis bir tümör grubu kapsanir.
Her ne kadar germ hücresi kökenli tümör terimi akla gonadal tümörleri getirse de ; bir çok gonadal tümör germ hücresi kökenli degildir. Aksine epitelyal veya stromal prekürsör hücrelerden köken alirlar.
Ayrica ; germ hücresi kökenli tümörler gonadlardan uzakta, paraaksiyel anatomik lokalizasyonda bulunabilirler.
Örnegin:
Beyin
Boyun
Mediasten
Retroperiton
Koksiks gibi.
Hem gonadlarda hemde gonad disi dokularda yerlesen tümörler için spesifik histopatolojik terimlerin kullanilmasi, karisikligi daha da arttirmaktadir. (Örnegin ; embriyonel karsinom yada endodermal sinüs tümörü)
Denher tarafindan önerilen klasifikasyon sistemi (Embriyolojik iliskilere göre)
1.Germinoma (gonad disi)
Disgerminom (over)
Seminom (testis)
2. Embriyonel karsinom
Somatik (Embriyonik) Farklilasma Ekstraembriyonik Farklilasma
- Matür teratom
- Yolk Sac Endodermal sinüs tümörü
- Immatür teratom
- Trofoblastik koryokarsinoma
- Malign teratom

TERATOM
17. Yüzyil sakrokoksigeal teratomu olan bir bebegi dogurtan Fransiz bir kadin dogum uzmani ilk defa Teratomun tanimini yapmistir.
Virchow (1869) : Farkli tipte bir çok doku içeren sakrokoksigeal yerlesimli bir tümörü tanimladi. “Teratoma” terimini ilk defa kullandi. Teratom Yunancada canavar anlamina gelen teraton (monster) kelimesinden türemistir. Bir süre sonra vucudun baska bölgelerinde teratomlar bildirilmeye baslandi.
Son zamanlarda teratom: “Pluripotent (germ hücreli) hücrelerden köken alan bulundugu organa yada yerlesime yabanci birçok degisik doku içeren tümör” olarak tanimlanmaktadir.
Zamanla patolojistler bir tümörün teratom olabilmesi için her üç germ yapraginida içermesi gerektigini söylediler. (Endoderm , ektoderm ve mezoderm)

HISTOGENEZ
Teratomun histogenezi üzerine bazi teorilere göre , teratom hücresinin kökeni :
Primordiyal germ hücreleri
Nongerminal veya embriyonik hücreler
Ekstraembriyonik hücreler
Kök hücreler
Yapisik yada kötü gelismis ikizler
Anatomik yerlesime göre, bir çok farkli hücre tipi olabilir
Tüm bu 6 teori içinde en çok kabul göreni germ hücresi teorisi (1) dir.
Primitif germ hücreleri ilk olarak Yolk Sac endoderminde ortaya çikarlar. Bu hücreler gestasyonun 19. gününde embriyoya göç ederek sonbarsaga (hingut) ulasirlar. (2. hafta)
Bu hücreler son barsagin mezenteri boyunca göç ederek gonadal kabartilara ulasirlar ve sonunda gonadlari olustururlar.
Primitif germ hücreleri, ileride her tip hücrenin gelisimi için gerekli tüm DNA yi içerdiklerinden dolayi totipotent hücre olarak kabul edilirler.
Ayrica primitif germ hücrelerinin göç yolu (son barsak mezenteri) göz önüne alindigi zaman ; teratomlarin neden gonadlarda veya orta hatta ve paramedian yerlesimlerde bulundugu açiklanabilir.


web tasarım
Tümörler Konusuyla İlgili Diğer Makaleler