Türkiye'nin 1 Numaralı Sağlık Platformu
info@sagliklidunya.com

Teretom Germ Hücreli Tümörler 3


Teretom Germ Hücreli Tümörler 3

VI– DIGER YERLESIMLER :
Teratom karaciger ve mide gibi abdominal organlarda da olabilir.

BIYOLOJIK MARKERLER
1– ALFA FETOPROTEIN (AFP)
AFP bir gamaglobulindir ve major fetal proteindir. AFP fetal karacigerden sentez edilir. fakt erken intrauterin dönemde bir miktar AFP, yolk kesesinden ve fetal barsaktan üretilir. AFPnin yerini prenatal dönemin sonlarinda ve postnatal dönemde serum albumini alir. AFP boyut, yapi ve fonksiyon olarak albuminden daha küçüktür.
AFP nin maksimum konsantrasyonda oldugu dönem gestasyonun 12. ve 15. haftalari arasidir.
AFP yenidoganda yüksektir. 8. ayda eriskin düzeyine (15 mgr/ml) iner.
AFP nin malign germ hücreli tümörlerle olan ilgisini ilk defa Abelou göstermistir.
Endodermal sinüs tümörlerinde ve embriyonel karsinomlarda AFP yükselir.
Immunfloresan teknikleri yardimiyla , bu tümörlerde isik mikroskobunda görülen intrasellüler hyalin damlaciklarinin AFP oldugu gösterilmistir.
AFP düzeyinin izlenmesiyle tümörün tam rezeksiyonunun yapilip yapilmadigi anlasilir.
Komple rezeksiyondan sonra 5 gün içinde AFP düzeyi normale yaklasmalidir. Tümör rekürrensini saptamak amaciyla AFP postoperatif dönemde izlenmelidir.
AFP nin yükseldigi diger durumlar :
Karaciger maligniteleri
Hipotiroidi
Ataksi telenjiyektazi
Hepatitler
GIS maligniteleri
Herediter tirozinemi

2– HUMAN KORIYONIK GONADOTROPIN BETA SUBUNITESI (? - HCG)
- HCG nin sentez yeri plasentadir. Bu glikoprotein iki polipeptid zincirinden olusur. (Alfa ve Beta). Yapisi hipofizer gonadotropinlere benzer. Beta subunitesi immünolojik olarak ayrilip radioimmunassay yöntemiyle belirlenebilir.
Böylece:
Koryokarsinom (Trofoblastik elemanlar içeren germ hücreli tümörler)
Plasenta kaynakli gestasyonel yeni olusumlar (Gebelik, mol hidatiform) saptanabilir.
Bazi testis tümörlerindeki primitif embriyonel hücrelerde ? - HCG üretebilirler.
- HCG sentezleyen diger tümörler :
Hepatoma
Hepatoblastoma
Hipofizin germinomlari dir.
Puberte prekoks lu çocuklarin yaklasik % 4 ünde ? - HCG üreten bir tümör söz konudur.
- HCG nin yari ömrü 45 dakikadir. Dolayisiyla tümör çikarildiktan sonra hemen kaybolur.

DIGER MARKERLER :
3- LAKTAT DEHIDROGENAZ IZOENZIM – 1 (LDH – 1) Endodermal sinüs tümörlerinde yükselir.
4– PLAP : Testisin seminomatöz germ hücreli tümörlerinde yükselir.
5– SERUM NÖRON SPESIFIK ENOLAZ (NSE) : Hem benign hemde malign germ hücreli tümörlerde yükselir.


web tasarım
Tümörler Konusuyla İlgili Diğer Makaleler