Nöbetçi Eczaneler
22/09/2021

Akut Apandisit Apandektomi

img Akut apandisit: Appendiks vermiformisin akut enfeksiyonudur. Kronik formu yoktur. Appendiks vermiformis, rudimenter bir organdir. Hiçbir fonksiyonu yoktur. Fakat çok eski insanlarda, sellülozu sindiren bir enzim salgiladigi düsünülmektedir. GISte lenfoid sistemin (GALT-gut associated lymphoid tissue) bir parçasidir, fakat appendektomi vücutta hiçbir kayba yol açmamaktadir. apandisit, yüzlerce yil önce Mc. Burney tarafindan tanimlanmistir ve bugüne kadar bu tanimda hiç bir degisiklik olmamistir.

Anatomi:
Appendix vermiformis, yenidoganda çekumun bir uzantisi seklindedir ve vertikal çikip asagi dogru uzanir. Zamanla çekumun büyümesi ve sakküler degisim göstermesiyle appendix vermiformis de medial ve internal rotasyona ugrar. Çekumla birlesme yeri (tabani) degismez, ama serbest ucu degisik lokalizasyonlar gösterebilir ve bu serbest ucun lokalizasyonuna göre de degisik klinik tablolar ortaya çikar. Çünkü, akut apandisitte iltihabi olay a. vermiformisin lokalizasyonuna göre etrafindaki peritona geçer ve agri lokalizasyonu da buna bagli olarak degisir.

Serbest uç pelvis içine dogru, iliak krest boyunca, sakrum promontoriumuna dogru, ileum altinda, çekum arkasinda veya çekuma lateral olmak üzere 6 ayri lokalizasyon gösterir ve bu 6 ayri lokalizasyona göre de degisik agri lokalizasyonuna neden olup, klinik tanida bazi problemlere yol açabilir.

√ Insidans:
Akut apandisit sik görülen bir cerrahi hastaliktir. Özellikle 18-30 yas arasinda sik görülür. Hastalarin ancak % 5-10u 60 yasin üzerindedir. Çocuklarda ise, özellikle 6-10 yas arasinda sik görülür ve 2 yasin altinda pek görülmez. (Tüm akut apandisitlerin % 2si, 2 yasin altinda görülür.)
Akut apandisitlerin % 7si, çocukluk çaglarinda; % 80-85i ise, 20-30 yas arasindadir.
Puberte öncesi kadin/erkek orani 1/1 iken, 15-23 yaslari arasinda ½; 25 yastan sonra ise, yine 1/1dir.

√ Etyoloji:
1. Obstrüksiyon (% 90): Appendix vermiformis zaten dar bir organdir. En ufak bir partikül, lümenin tikanmasina yol açabilir.
a. Fekalitler (sertlesmis, kristallesmis gaytalar) en sik nedendir.
b.Lenfoid hipertrofi (özellikle 15-25 yas arasinda herhangi bir enfektif hastalik, asiri lenfoid hiperplaziye neden olabilir.)
c. Yabanci cisim (çekirdekler, kemik parçalari, baryum... vb.)
d. Parazitler (özellikle askaris)
2. Diger sebepler (% 10):
a. Jeneralize enfeksiyonlar (özellikle solunum yolu enfeksiyonlari)
b. Fibröz (özellikle yaslilardaki akut apandisitten sorumludur). Buradaki apandisit nedeni, dolasim (sirkülatuar) bozuklugudur.
Ayrica eger yenidoganda bir akut apandisit görülürse, kistik fibröz, aganglionik megakolon ve neonatal nekrotizan enterokolit düsünülmelidir.

√ Patogenez:
Normal lümen hacmi 0,1 ml.dir. Lümen içine dökülen mukoza ve sekresyonlar çekuma geçip atilirlar. Obstrüksiyon sözkonusu oldugundan, bu maddelerin atilmamasina bagli olarak lümen dolar. Lümen hacmi 0,5 mlye ulastiginda lümen içi basinç 60 cm. H2Oya ulasir. Bu basinç önce venöz dolasimi bozar ve staza yol açar. Staz nedeniyle ödem ve basinç daha da artar ve nihayetinde arteriyel dolasim da bozularak iskemi ve nekroz ortaya çikar.

Erken safhada sadece ödem vardir. Ama zamanla staz nedeniyle lümen içindeki flora da çogalir ve olaya bir de enfeksiyon ilave olur. Appendix vermiformisteki dolasim bozuklugu nedeniyle prolifere olan bakteriler, bu duvari rahatlikla asip serozaya ulasirlar.

√ Akut apandisitin 2 fazi vardir:
1. Viseral faz: Olay, appendix vermiformistedir. Çevre dokular ve seroza henüz istirak etmemistir. Bu fazda klinikte umbilikus etrafinda künt bir agri vardir. Agri iyi lokalize edilemez. Visseral agridir.

2. Somatik faz: Enfeksiyon artik appendix vermiformisi asmistir. Seröz ve çevre dokular da enfekte olmustur. Özellikle parietal peritonun da enfeksiyonu ile iyi lokalize edilebilen ve keskin olan agri ortaya çikar. Agri çogunlukla Mc Burney (iliak fossa) noktasindadir. Fakat, appendix vermiformisin lokalizasyonuna göre agri yeri de degisiklikler gösterir.

√ Klinik:
A. Semptomlar:
1. Karin agrisi: Visseral fazda agri künttür ve umbilikus etrafindadir. Fakat ortalama 4-6 saat (1-12 saat) sonra agir lokalize olur ve siddetlenir. Bu, somatik faz baslangicini gösterir. Agri sag alt kadrana lokalize olur.
2. Anoreksi (Istahsizlik): Hastalarin % 90-95inde vardir, ama pek dikkat çekmez. Agridan önce ortaya çikar.
3. Bulanti, kusma: Hastalarin % 75inde vardir. Kusmalar siddetli degildir. (siddetli kusma varsa, baska nedenler düsünülür.) Kusmalar agrilardan sonra ortaya çikar. Eger önce kusma, sonra agri olmussa, genellikle bu akut apandisit degildir.
Kusma nedeni, periton irritasyonudur. Mide kontentini içerir.

B. Bulgular:
1. Orta derecede ates vardir. Ama ates 38 Cnin üzerine çikmaz. Eger 39 Cden çok ates varsa, bir komplikasyon ortaya çikmis demektir.
2. Hafif tasikardi vardir, ama 120-140/dakikada bir tasikardi varsa, yine bir komplikasyon var demektir.
3. Mekanik uyarim ya da hareketle artan agri vardir.
4. Kütanöz hiperestezi
5. Sag alt kadranda hassasiyet (appendix vermiformisin lokalizasyonuna göre bu hassasiyet lokalizasyonu da degisiklik gösterir. Çekum arkasindan ise, lumbar bölgede; pelvis içinde ise, suprapubik bölgede hassasiyet olur.)
6. Direkt ve indirekt rebound, hassasiyet
7. Volunter (visseral fazda) veya involunter (somatik fazda) adele direnci vardir.
8. Rousing belirtisi: Inen kolondaki gaz yukari dogru elle karin üzerinden itilince, sag alt kadranda agri ortaya çikar.
9. Obturatuar bulgusu: Nadiren yapilir. Obturatuar bulgusu, appendix vermiformisin pelvise yönelik olanlarinda görülür. Sag uyluga fleksiyon ve iç rotasyon yaptirilir. Agri varsa pozitiftir.
10. Psoas bulgusu: Nadiren yapilir. Psoas belirtisi ise retro-çekal yerlesimli appendix vermiformiste pozitiftir. Bunun için hasta sol yanina yatar ve sag uyluk arkaya çekilir. Psoas kasi gerilir ve üzerindeki appendix vermiformisi uyarip agriya neden olur.
11. Rektal muayene: Mutlaka yapilmalidir.
Kuldesakla komsu a. vermiformis varsa, rektal tusede agri ya da kitle tespit edilir.

√ Tani:
Tani için iyi bir hikaye ve fizik muayene sarttir. Laboratuar bulgularinin tanida pek yarari olmaz ama rutin yapilmasi gereken bazi tetkikler vardir. Bunlar:
1. Tam Kan Sayimi: Özellikle BK önemlidir. apandisitte 10,000-18,000/mm3 arasinda olur. Eger 18,000in üzerinde ise, komplikasyonlar düsünülür.

2. Ürinalizis: Genellikle normaldir, ama eger pelvise yönelik a. vermiformis varsa, idrarda BK ya da KK görülebilir. Fakat ürinalizis temel olarak idrar yolu hastaliklarini ekarte etmek amaciyla yapilir.

3. Radyoloji: Akut apandisit için spesifik bir bulgusu yoktur, ama ayirici tani için basvurulur (ülser perforasyonu, safra taslari vb.).
Ayrica, akciger grafisi de sarttir. Bu hem preoperatif evalüasyon hem de bazal pnömoni ayirici tanisi içindir.
U/S ve IVP, ancak gerektigi özel durumlarda basvurulan özel tetkiklerdir.

√ Komplikasyonlar:
1. Perforasyon: Çocuklarda ve ileri yaslarda siktir. Çocukta immün mekanizma zayiftir; hastalik hizli seyreder, birdenbire delinebilir. Çocuklarda appendixe yapisan omentum, henüz gelismemistir. Kisa ve yagsizdir. Appendixi sinirlayamaz. Yetiskinlerde plastron (omentum, çevre dokular, baglar, parietal periton) gelip appediksi sinirlar ve perforasyonu önler. Bu mekanizma, çocukta yetersizdir.
2. Jeneralize peritonit: Adinamik ileus ve yapismaya bagli mekanik obsrüktif ileus.
3. Abse formasyonu: Plaston formasyonu, bazen akut apandisit perforasyonu ve ilerlemesini önler; fakat, burada abse tesekkül edebilir. Fakat ileride bu abse rüptüre olursa, klinik çok daha agir seyreder.
4. Pyeloflebit: Portal venlerin tromboflebitidir. Bunun sonucu karacigerde milier abseler görülebilir. Bu durum öldürücüdür.

Çogu eriskinde plastron, appendix vermiformisi mükemmel örter ve spontan rezolüsyon olur. Fakat bazen de olay yatisir ama, sonra periappendiküler abse olusur. Komplikasyonsuz plastronlar, gözlem altinda tutulurlar. Gözlem altinda tutulurken de antibiyotik ve IV sivi verilir. Sonra oral besleme yapilir. Plastron iyilesince 1.5-2 ay sonra elektif appendektomi yapilir. Çünkü, tekrarlama sansi yüsektir. Digerlerinde tek ve kesin tedavi, acil cerrahidir.

√ Komplikasyonlarin tanisi:
Hastanin genel durumu kötüdür. Ates (39 Cnin üzerinde), tasikardi, lökositoz (18,000in üzerinde), septik sok ve siddetli agri vardir. Ayirici tani yapilamazsa, öncelikle akut apandisit ihtimali nedeniyle opere edilmelidir.

√ Tedavi: Acil appendektomidir.

√ Gebelikte Akut Apandisit: 1/2000 oraninda görülür. Lokalizasyonda degisiklikler olur.